Show simple item record

dc.contributor.authorLidén, Marcus
dc.contributor.authorRosing, Rosita
dc.date.accessioned2022-06-20T10:38:07Z
dc.date.available2022-06-20T10:38:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72164
dc.description.abstractSamtidigt som det har skett en ökning av diagnostiserade elever med ADHD och/eller autism i Sverige, känner lärare att de saknar kunskap om undervisnings anpassningar utifrån dessa diagnoser. Enligt läroplanen och svensk Skollag ska elever som är i behov av stöd erbjudas anpassningar. Eftersom lärare saknar kunskap och resurser är begränsade, får eleverna inte det stöd som de har rätt till. Syftet med denna forskningsöversikt är att öka kunskapen om undervisning av elever med ADHD och/eller autism inom skolämnet Idrott och hälsa. Ett systematiskt urval av artiklar genomfördes utifrån nyckelord kopplade till forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. Studierna visade att det fanns brist på stöd från annan personal utöver läraren i Idrott och hälsa och att det efterfrågades mer anpassat material till undervisning med elever som har ADHD och/eller autism. Lärare i Idrott och hälsa upplever även att de saknade utbildning och erfarenhet av att undervisa dessa elever. I Idrott och hälsa undervisning problematiseras tävlingsmoment då elever med ADHD och/eller autism bland annat har sociala svårigheter. Det framkommer däremot att ett arbete med det sociala samspelet mellan elever bidrar till att dessa elever utvecklar sin sociala kompetens. Arbetar läraren också med att skapa goda relationer med dessa elever och elevernas vårdnadshavare ökar det förståelsen för hur lektioner kan anpassas utifrån individernas behov. Det finns ett stort behov av svensk forskning som granskar lärares förutsättningar till att undervisa elever med ADHD och/eller autism, samt hur lärare i svensk skola idag arbetar med dessa elever.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectADHDen_US
dc.subjectautismen_US
dc.subjecteleveren_US
dc.subjectfunktionsnedsättningen_US
dc.subjectförutsättningaren_US
dc.subjectIdrott och hälsaen_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectlärareen_US
dc.subjectNPFen_US
dc.subjectrelationeren_US
dc.subjectuppfattningaren_US
dc.titleKompetens eller brist på resurser? En forskningsöversikt om undervisning i ämnet Idrott och hälsa med elever som har ADHD eller autism.en_US
dc.typeTexten_US
dc.type.svepotheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record