GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69259

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69259_1.pdfmain article535KbAdobe PDF
View/Open
Title: Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9
Other Titles: En fenomenologisk intervjustudie av åtta specialpedagogers upplevelser
Authors: Abdullahresul, Gåna
Talusi, Vian
Issue Date: 5-Aug-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
Keywords: handledning
specialpedagogens upplevelse
fenomenologi
specialpedagogens uppdrag
reflektion
Abstract: Abstract Handledning är det område som studerades eftersom behovet ansågs vara stort för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Handledning har ökat i samhället på grund av globalisering, nätverk, media och den snabba utvecklingen som dagens informationssamhälle har gått igenom. Vi ville undersöka hur specialpedagoger upplever handledning och hur den stödjer lärarnas behov av reflektion och utveckling. Syfte: syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger upplever han... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69259
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011