GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

Klimat och hälsa - En kunskapssammanställning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65126

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65126_1.pdf4201KbAdobe PDF
View/Open
Title: Klimat och hälsa - En kunskapssammanställning
Authors: Fagerberg, Björn
Forsberg, Bertil
Hammarstrand, Sofia
Maclachlan, Laura
Nilsson, Maria
Olin, Anna-Carin
Issue Date: 5-Jun-2020
Extent: 27
Publication type: report
Publisher: Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM
3:2020
Keywords: klimatförändringar
Abstract: Sammanfattningsvis anser vi att klimatförändringarna är ett stort hot mot vår hälsa. De största direkta hoten utgörs av brist på mat och rent vatten, värmeböljor och ändrat sjukdomspanorama. De sekundära effekterna kan bli minst lika allvarliga som en ökad risk för konflikter pga brist på mat, vatten och odlingsbar jord, och ökad migration. Effekterna på människors psykiska hälsa kan också bli betydande; främst förstås de som direkt drabbas vid t ex extrema väderhändelser, men också i form av ö... more
ISBN: 978-91-86863-20-3
URI: http://hdl.handle.net/2077/65126
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011