GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Böcker AMM (2018-) >

Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56076

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56076_1.pdfFulltext6171KbAdobe PDF
View/Open
Title: Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder
Authors: Törner, Marianne
Eklöf, Mats
Larsman, Pernilla
Pousette, Anders
Issue Date: 1-Apr-2014
Extent: 82
Publication type: book
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Keywords: Säkerhetskultur
Säkerhetsklimat
Vård
Omsorg
Patientsäkerhet
Vårdskador
Arbetsmiljö
Abstract: Bättre säkerhet för personal och patienter/boende inom vård och omsorg är en angelägen fråga. Detta gäller både för att minska lidande och av samhällsekonomiska skäl. Därför finns ett stort behov av forskning kring hur patientsäkerhetsarbete bäst kan utformas. Resultat från sådan forskning kan fungera som underlag för beslutsfattare inom vården. Relativt lite uppmärksamhet har hittills ägnats åt hur organisering av vård påverkar säkerhet och säkerhetskultur.
ISBN: 978-91-86863-05-0
URI: http://hdl.handle.net/2077/56076
Appears in Collections:Böcker AMM (2018-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011