GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Högtflygande risker. Variationer i arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsklimat bland trafikpiloter i relation till säkerhetsklimat


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55085

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55085_1.pdfFulltext1065KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_55085_4.pdfFull text english manuscript1260KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Högtflygande risker. Variationer i arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsklimat bland trafikpiloter i relation till säkerhetsklimat
Authors: Melin, Marika
Lager, Emil
Lindfors, Petra
Issue Date: 1-Feb-2018
Extent: 47
Publication type: article, peer reviewed scientific
report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2018;52(2)
Keywords: airline pilot
safety climate
work conditions
mental health
stress
Abstract: Flygmarknaden har sedan slutet av 1990-talet genomgått genomgripande av-reglering och förändring och är idag hårt konkurrensdriven. Som en följd har flygbolagen utvecklat affärsmodeller med nya anställningsformer och nya sätt att organisera verksamheten. För trafikpiloterna har det inneburit förändrade och ofta försämrade anställnings- och arbetsvillkor. Myndigheter i Sverige och internationellt ser potentiella säkerhetsrisker i avregleringen och de nya affärs-modellerna som alltså kan vara före... more
ISBN: 978-91-85971-68-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/55085
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011