GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53428

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53428_1.pdf2328KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus
Authors: Persson Waye, Kerstin
Smith, Michael
Ögren, Mikael
Issue Date: 24-Aug-2017
Extent: 63
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM
3:2017
Keywords: lågfrekvent buller
buller inomhus
ljudnivåer
trafikbuller
Abstract: Lågfrekvent buller omfattar frekvensområdet 20 till 200 Hz. Sverige har sedan 1996 haft rekommenderade värden för bedömning av störning och annan hälsopåverkan av lågfrekvent buller i den allmänna miljön. Dessa utgår från tredjedelsoktavbandsnivåer vilka inte bör överskridas och återfinns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Det har visat sig att riktvärdena för lågfrekvent buller åberopas relativt ofta, och anses väl fungerande av miljöinspektörer som använd... more
ISBN: 978-91-86863-10-4
URI: http://hdl.handle.net/2077/53428
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011