GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 139. Fungal Spores


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4359

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2006_21.pdf1316KbAdobe PDF
View/Open
Title: The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 139. Fungal Spores
Authors: Eduard, Wijnand
Issue Date: 2006
Extent: 145 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2006:21
Abstract: Fungal spores are ubiquitous in the environment. Exposure levels in workplaces where mouldy materials are handled are much higher than in common indoor and outdoor environments. Febrile attacks of organic dust toxic syndrome (ODTS) and hypersensitivity pneumonitis may occur after episodes with excessive exposure. In common indoor environments irritation symptoms have been ascribed to fungi at much lower exposure levels, especially in damp buildings. The specificity of the response to fungi... more
Soppsporer finnes overalt i miljøet. I arbeidsmiljø hvor materialer med soppveksthåndteres kan eksponeringen for soppsporer bli mye høyere enn det som er vanliginnendørs og utendørs. Typiske feberanfall av allergisk alveolitt og organic dusttoxic syndrome kan utløses etter massiv eksponering for soppsporer. Men også iarbeidsmiljø med mye lavere eksponering er sopp blitt assosiert med plager, foreksempel i fuktige bygninger.Bronkial provokasjon av pasienter med allergisk alveolitt eller astma ... more
ISBN: 978-91-7045-825-5
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4359
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011