GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre? : En studie av anställda inom hälso- och sjukvården


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4345

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2005_14.pdf706KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 80 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre? : En studie av anställda inom hälso- och sjukvården
Authors: Nilsson, Kerstin
Issue Date: 2005
Extent: 35 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2005:14
Abstract: Who can and will work until 65 years or longer? Employees 55 years and older in the health and medical care services The aim of this study was to investigate why some people will and can work until they are 65 year or more, and some people not either can or will. The study was built at answers from 2 000 employees within the health and medical care services. The data material was divided into three groups from the answers. Group 1 who cannot and will not work until 65 years. Group 2 who can and ... more
Denna rapport har haft som syfte att studera vad som påverkar att äldre medarbetare vill och kan arbeta till 65 år eller längre. Det finns en skillnad i att vilja och i att kunna. För att man kan arbeta till 65 år eller längre betyder detta inte att man vill göra detta. Datamaterialet består av enkätsvaren från cirka 2 000 medarbetare 55 år och äldre inom hälso- och sjukvården. För att få fram vad vilja och kunna innebär i förhållande till ett förlängt arbetsliv delades datamaterialet in i tre n... more
ISBN: 91-7045-773-5
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4345
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011