Show simple item record

dc.contributor.authorLagerkvist, Birgitta Jsonswe
dc.contributor.authorLindell, Birgittaswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:44:39Z
dc.date.available2007-05-09T09:44:39Z
dc.date.issued2002swe
dc.identifier.isbn91-7045-659-3swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4277
dc.description.abstractLithium is a light soft metal. It reacts with water to form lithium hydroxide, but less vigorously than sodium. All lithium compounds are monovalent. In industry lithium and compounds are used e.g. in the manufacture of aluminium, as a flux in glass, enamel and ceramic industries, for manufacturing of lubricants, as a drying agent, as a reducing agent in organic synthesis, and in batteries. Industrial exposure to lithium and alkaline lithium compounds may give rise to irritation of the respiratory tract, eyes and skin or even corrosive lesions. For lithium hydride no irritant effects were seen below 0.025 mg LiH/m3, whereas at higher levels a tickling sensation in the nose was reported along with nasal discharge. At levels above 0.1 mg LiH/m3 a definite nasal irritation and coughing was experienced. Upper respiratory symptoms and skin irritation at exposure to approximately 0.02-0.05 mg Li/m3 in total dust, as LiOH, has also been reported. No other effects than irritation and corrosive effects have been clearly attributed to occupational exposure to lithium and compounds. However, some lithium compounds are used as drugs in the treatment of affective disorders. Adverse effects of lithium may occur in patients at therapeutic doses. At 12-hours serum lithium concentrations of 0.5-0.8 mM some of the most common side effects are nephrogenic diabetes insipidus, fine hand tremor, weight gain, increased thyroidstimulating hormone values and hypothyreosis. Available data indicate very low serum lithium levels in exposed workers, compared to patients receiving lithium drugs.eng
dc.description.abstractLitium är en lätt, mjuk metall. Ämnet reagerar med vatten under bildning av litiumhydroxid, men reaktionen sker mindre häftigt än för natrium. Alla litiumföreningar är envärda. Litium med föreningar används industriellt, t ex vid tillverkning av aluminium, som flussmedel inom glas-, emalj- och keramisk industri, vid tillverkning av smörjmedel, som torkmedel, som reduktionsmedel i organisk syntes och i batterier. Litium och alkaliska litiumföreningar kan vid industriell exponering förorsaka irritation av luftvägar, ögon och hud eller t o m frätskador. För litiumhydrid har inga irritationseffekter rapporterats vid lufthalter under 0,025 mg LiH/m3, medan kittlingar i näsan och snuva noterats vid högre nivåer. Vid nivåer över 0,1 mg LiH/m3 har klar näsirritation och hosta rapporterats. Symptom från övre luftvägarna och hudirritation har också rapporterats vid exponering för ca 0,02-0,05 mg Li/m3 som litiumhydroxid (i totaldamm). Inga andra effekter än irritation och frätskador har kunnat tillskrivas litium och dess föreningar vid yrkesmässig exponering. Några litiumföreningar används dock som läkemedel inom psykiatrin och biverkningar kan uppträda hos patienter vid terapeutiska doser. Några av de vanligaste biverkningarna vid 12-timmarsvärdet 0,5-0,8 mM för serumlitium är nefrogen diabetes insipidus, finvågig handtremor, viktökning, förhöjda värden på tyroideastimulerande hormon och hypotyreos. Tillgängliga data indikerar att serumnivåerna av litium hos exponerade arbetare är mycket låga, jämfört med de nivåer som uppmätts hos patienter. Nyckelord: hygieniskt gränsvärde, hälsoeffekter, irritation, litium, litiumhydrid, litiumhydroxid, riskbedömning, toxicitet, ögonskada, översikt.swe
dc.format.extent48 pagesswe
dc.language.isoengswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2002:16swe
dc.titleThe Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 131. Lithium and lithium compoundsswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price100 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record