GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Systematiska kunskapsöversikter 9. Kärl- och nervskador i relation till exponering för handöverförda vibrationer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42452

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42452_1.pdfFulltext PDF1789KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 150 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Systematiska kunskapsöversikter 9. Kärl- och nervskador i relation till exponering för handöverförda vibrationer
Authors: Nilsson, Tohr
Wahlström, Jens
Burström, Lage
Issue Date: 14-Apr-2016
Extent: 74
Publication type: article, peer reviewed scientific
book
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2016;49(4)
Keywords: HAVS
Hand-arm vibration
vibration
Raynauds fenomen
Vita fingrar
Karpaltunnelsyndrom
CTS
neurosensorisk skada
nervskada
Systematisk review
Systematisk litteraturöversikt
Meta-analys
Abstract: Arbete med vibrerande maskiner har associerats med en ökad förekomst av skador på övre extremitetens vaskulära, neurologiska och muskuloskeletala system. Aktuell riskbedömningsmodell för vibrationsskada (ISO-5349) bygger på ett fåtal studier där enbart kärlskada ("Raynauds fenomen") beaktats. De 7 studier som utgör grunden till modellen har alla publicerats under perioden 1946 till 1977. För neurosensorisk skada och karpaltunnelsyndrom saknas riktlinjer för riskbedömning. Det saknas även syste... more
ISBN: 978-91-85971-56-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/42452
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011