GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 78. Kreosot


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4082

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1988_13.pdf5940KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 78. Kreosot
Authors: Liira, J
Issue Date: 1988
Extent: 42 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1988:13
ISBN: 91-7045-384-3
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4082
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011