GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 41. Hydrogenfluorid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4044

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1983_17.pdf7961KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 41. Hydrogenfluorid
Authors: Jahr, J
Issue Date: 1983
Extent: 57 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1983:17
ISBN: 91-7464-171-9
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4044
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011