GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 24. Oorganisk arsenik utom arsenikväte


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1981_22.pdf8362KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 24. Oorganisk arsenik utom arsenikväte
Authors: Vather, M
Pershagen, G
Issue Date: 1981
Extent: 51 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1981:22
ISBN: 91-7464-112-3
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4021
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011