GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 25. Mineralull


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4020

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1981_26.pdf6786KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 25. Mineralull
Authors: Petersen, R
Sabroe, S
Issue Date: 1981
Extent: 40 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1981:26
ISBN: 91-7464-116-6
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4020
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011