Show simple item record

dc.contributor.authorBeronius, Linda
dc.date.accessioned2015-07-29T09:45:01Z
dc.date.available2015-07-29T09:45:01Z
dc.date.issued2015-07-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40000
dc.description.abstractSyftet med studien var att få en inblick i personligt uppfattat lärande under utbildning till yrket frisör, ur hantverkarens perspektiv. Frågeställningarna som förde studien var följande: Berätta varför valet föll på frisöryrket? Vad är en skicklig frisör? Tankar om personligt bidragande faktorer som hjälper i utvecklingen att bli en skicklig frisör? Vad är det grundläggande för att uppfattas som en skicklig frisör? Teori: Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv handlar om samspel. För att bli en skicklig frisör krävs färdigheter både inom kommunikation och samspel. Dysthe (2003) beskriver att det sociokulturella perspektivet lutar sig mot en konstruktivistisk syn på lärande, det vill säga största betydelsen för inlärning av kunskap sker genom samarbete med andra individer. Eleven leds fram till ett lärande genom interaktion och samspel (Dysthe, 2003). Ett lärande som oftast är förekommande inom frisörutbildningen likt förespråkad filosofi. Metod: Frisörerna i denna fallstudie är utvalda på grund av deras hanterksskicklighet samt för att belysa erfarenhetslärande inom formell frisörskola och lärlingsystemet på salong. Halvstrukturerad intervjumetod ligger tillgrund för insamlad data. Metoden innebar strukturerade frågor tillsammans med flexibla följdfrågor för att skapa en öppnen diskussion kring självupplevt lärande.Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats och analyserats för att vara basen i resultatdel, diskussion och slutsats. Resultat: Nyckeln till frisöryrkets lärande enligt frisörerna i studien handlade om drivkraft, intresse och social kompentens tillsammans med hantverksskicklighet och disciplin. Beroende på utbildningsalternativet framkom olikheter inom lärandets discipliner och tillhörande läromiljö. Gemensamma karaktärsdrag som uppkom i studien avseende frisörernas personliga engagemang för yrkesutveckling var: Starkt intresse för yrket, välutvecklad social kompetens, viljan att lära sig frisöryrket och känsla för färg och form. Ett utfall som uppenbarade sig oavsett frisörernas utbildningsmiljö och utbildningsform.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesVT15 IPS PES810:10sv
dc.subjectErfarenhetslärande inom hantverksv
dc.subjectKänslasv
dc.subjectFormspråksv
dc.subjectFärgsv
dc.titleNyckeln till frisöryrkets lärandesv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record