GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Neuroscience and Physiology / Inst för neurovetenskap och fysiologi >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >

Att vara agent i sitt eget liv - Hur självbestämmande kan förstås, uppfattas och utvärderas i en kontext av sköra äldre personer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34830

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34830_1.pdfThesis frame856KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_34830_2.pdfAbstract360KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att vara agent i sitt eget liv - Hur självbestämmande kan förstås, uppfattas och utvärderas i en kontext av sköra äldre personer
Authors: Ekelund, Christina
E-mail: christina.ekelund@neuro.gu.se
Issue Date: 21-Feb-2014
University: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Neuroscience and Physiology. Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Parts of work: I. Ekelund, C, Dahlin-Ivanoff, S, Eklund, K. Self-determination and older people – A concept analysis. Published early online in Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2013.
VIEW ARTICLE


II. Ekelund, C, Mårtensson, L, Eklund, K. Self-determination among frail older persons – a desirable goal. Older persons´ conceptions of self-determination. Accepted for publication in Quality in ageing and older adults 2013.

III. Ottenvall-Hammar, I, Ekelund, C, Wilhelmson, K, Eklund, K. Impact on Participation and Autonomy – test of validity and reliability for older persons. Accepted for publication in Health Psychology Research 2013. In press.
VIEW ARTICLE


IV. Ekelund, C, Eklund, K. Longitudinal effects on the self-determination of frail older persons in the RCT “Continuum of care for frail elderly people”. In manuscript.
Date of Defence: 2014-03-14
Disputation: Fredagen den 14 mars, kl. 9.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinargatan 3
Degree: Doctor of Philosophy (Medicine)
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: Sköra äldre personer
självbestämmande
IPA-Ä
integrerad vårdkedja
personcentrering
Abstract: Syfte Det övergripande syftet med avhandlingen var att definiera och beskriva självbestämmande i relation till sköra äldre personer, instrumentutvärdering för att skatta äldre personers självbestämmande samt utvärdera självbestämmande i en intervention. Metod I delstudie I gjordes en begreppsanalys för att definiera begreppet självbestämmande i relation till sköra äldre personer. För att få vetskap om inom vilka områden och på vilket sätt självbestämmande används i kontexten av äldre personer... more
ISBN: ISBN 978-91-628-8925-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/34830
Appears in Collections:Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011