GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Matematiksvårigheter. Lärares identifiering av elever i år ett till fem


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31365

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31365_1.pdf1138KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matematiksvårigheter. Lärares identifiering av elever i år ett till fem
Authors: Lundstedt Nordén, Magdalena
Issue Date: 5-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-09 SLP600
Keywords: matematiksvårigheter
kriterier
faktorer
Abstract: Syfte: Att finna ut vilka kriterier lärare som undervisar i matematik i årskurserna ett till fem anser vara viktiga när de särskiljer elever i matematiksvårigheter. Vilka är de faktorer som påverkar att en elev hamnar i matematiksvårigheter, enligt lärarna? Studiens syfte är även att beskriva vem det är som väljer ut elever i matematiksvårigheter på skolorna. Teori: I didaktiska teorier ingår Piaget och Vygotskij. Metod: En enkätstudie genomfördes på fem skolor med de lärare som undervisar... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31365
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011