Now showing items 1-20 of 28

  • Att bygga. Att bo. Att leva: En bok om Västra Götaland 

   Nilsson, Lennart; Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2009)
   Att bygga, Att bo, Att leva: En bok om Västra Götaland redovisar resultat från SOM-institutets undersökningar i Västsverige. Den svenska samhällsorganisationen är under ombyggnad och de boende i Västsverige är på en gång ...
  • Åsikter om alkoholpolitikens effektivitet – Tabellbilaga 

   Karlsson, David (SOM-institutetet, 2022)
   Bilaga till kapitlet ”Karlsson, David, Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (2022) ”Effektivitetsbedömningar påverkar alkoholopinionen” publicerad i Ulrika Andersson, Henrik Oscarsson, Björn Rönnerstrand & Nora Theorin (red) ...
  • Brytningstider : medborgare, människor och medier i Västsverige 

   Bergström, Annika; Ohlsson, Jonas; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2014-09)
   Invånarna har blivit mindre nöjda med stadsdelsnämndernas service efter SDN-reformen i Göteborg, västsvenskar med funktionshinder exkluderas i sociala aktiviteter och unga nyhetskonsumenter tror att den lokala papperstidningen ...
  • Du stora nya värld 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2006)
   Du stora nya värld målar upp bilden av Sveriges ökade beroende av omvärlden. Globaliseringen både oroar och påverkar, men på olika sätt. Värderingar förändras, luckras upp och nya livsstilar växer fram. Ett redan internationellt ...
  • I framtidens skugga: Fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle 

   Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik; Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-06)
   DEMOKRATI OCH POLITIK: Populära och mindre populära partiledare, Sören Holmberg / Näst bästa partier, Henrik Oscarsson / Varför är högutbildade mer aktiva i politiska partier?, Mikael Persson / Demonstrerandets normalisering?, ...
  • Ju mer vi är tillsammans 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2004)
   Ju mer vi är tillsammans är en gammal slagdänga vi tycker om att skråla på fester. Men säger den något mer? Tycker vi svenskar om att vara tillsammans? Blir vi gladare? Och vad tycker vi om andra folk? Det hävdas att umgänge ...
  • Lyckan kommer, lyckan går 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2005)
   Svenska folket är bland de lyckligaste på hela jorden. Det visar internationella frågeundersökningar om självuppskattad lycka. Men alla svenskar är inte lika lyckliga. Lyckan kommer, lyckan går studerar vilka svenskar som ...
  • Lycksalighetens ö : fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2011-10)
   Internationella undersökningar visar entydigt på samma sak. Människor i den höga nord har det bättre än de flesta. Vi är bland de lyckligaste på hela Jorden. Och framgångssagan fortsätter. SOM-institutets lägesbeskrivningar ...
  • Medborgarna om välfärden : samhälle, opinion och medier i västsverige 

   Bergström, Annika; Ohlsson, Jonas; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-09)
   Sedan 1998 genomförs en årlig medborgarundersökning i Västra Götaland i SOM-institutets regi. 2011 års undersökning redovisas i boken Medborgarna om välfärden, vars analyser också innefattar tidsserieanalyser och förändringar ...
  • Medborgarna, regionen och flernivådemokratin 

   Nilsson, Lennart; Antoni, Rudolf; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
   I Medborgarna, regionen och flernivådemokratin redovisas studier som bygger på medborgarundersökningar som SOM-institutet genomfört i Skåne 2001, 2004 och 2006. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på ...
  • Mittfåra och marginal 

   Oscarsson, Henrik; Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2014-01)
   Hur ser svenskarna på främlingsfientlighet, invandring och intolerans? Vad tycker de om privatiseringar i välfärden? Hur är deras inställning till tv-reklam? Vad tycker de om e-böcker? Vilka är Sverigedemokraternas ...
  • Nordiskt ljus : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2010-11)
   Nordiskt ljus är speciellt. Det rymmer en blandning av vemod och hopp. Dock klart mer hopp. Ljuset bär med sig positiva förväntningar och framtidstro. Boken Nordiskt ljus handlar om svenska folkets framtidsförväntningar ...
  • Nya gränser: Skåne 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2006)
   Nya gränser – Skåne redovisar huvudresultat från den medborgarundersökning som genomfördes i Skåne hösten 2004 av SOM-institutet. Titeln Nya gränser anspelar inte bara på det nya länet och etablerandet av Region Skåne utan ...
  • Nya gränser: Västsverige 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2006)
   Titeln Nya gränser anspelar inte bara på det nya länet Västra Götaland samt etablerandet av Västra Götalandsregionen och ett nytt politiskt landskap med flernivådemokratins framväxt, utan också på förskjutningen av gränserna ...
  • Det nya Sverige 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2007)
   Nya Sverige på 1630-talet var en koloni i Amerika – en frukt av en expansionistisk stormakt i vardande. Det nya Sverige på 2000-talet har sedan länge inte några kolonier och inte heller några drömmar åt det hållet. Men ...
  • Omstritt omval 

   Berg, Oscarsson, Henrik Linda; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-05)
   Omvalet i Västra Götalandsregionen den 15 maj 2011 var en mycket speciell händelse i den svenska valdemokratins historia. På grund av felaktigheter i rösträkningen vid det ordinarie regionvalet i september 2010 kallades ...
  • En region blir till: Västra Götalandsregionen 1999-2008 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2010)
   I boken En region blir till redovisas resultat från ett flerårigt utvärderingsprogram som har studerat Västra Götalandsregionen 1999–2008. Huvudsyftet med etablerandet av Västra Götalandsregionen är att främja den regionala ...
  • En region för alla : medborgare, människor och medier i Västsverige 

   Bergström, Annika; Ohlsson, Jonas; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2013-09)
   I En region för alla? presenteras resultaten från 2012 års västsvenska SOM-undersökning. I femton kapitel analyseras medborgarnas åsikter och vanor ur en rad olika perspektiv. Det gäller allt från inställningen till ...
  • Regional demokrati : om politik och medier i Skåne 

   Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2010-08)
   Diskussionen om den regionala demokratin har intensifierats under senare år. Vilken roll ska den regionala nivån spela i den svenska samhällsorganisationen? Hur många regioner ska Sverige delas in i? Och kanske främst, hur ...
  • Regionen och flernivådemokratin 

   Nilsson, Lennart; Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
   Regionen och flernivådemokratin redovisar resultat från SOM-institutets undersökningar i Västsverige och Skåne. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i Västra Götaland och Skåne och bedömningar ...