Now showing items 1-20 of 28

  • Ju mer vi är tillsammans 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2004)
   Ju mer vi är tillsammans är en gammal slagdänga vi tycker om att skråla på fester. Men säger den något mer? Tycker vi svenskar om att vara tillsammans? Blir vi gladare? Och vad tycker vi om andra folk? Det hävdas att umgänge ...
  • Lyckan kommer, lyckan går 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2005)
   Svenska folket är bland de lyckligaste på hela jorden. Det visar internationella frågeundersökningar om självuppskattad lycka. Men alla svenskar är inte lika lyckliga. Lyckan kommer, lyckan går studerar vilka svenskar som ...
  • Nya gränser: Skåne 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2006)
   Nya gränser – Skåne redovisar huvudresultat från den medborgarundersökning som genomfördes i Skåne hösten 2004 av SOM-institutet. Titeln Nya gränser anspelar inte bara på det nya länet och etablerandet av Region Skåne utan ...
  • Nya gränser: Västsverige 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2006)
   Titeln Nya gränser anspelar inte bara på det nya länet Västra Götaland samt etablerandet av Västra Götalandsregionen och ett nytt politiskt landskap med flernivådemokratins framväxt, utan också på förskjutningen av gränserna ...
  • Du stora nya värld 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2006)
   Du stora nya värld målar upp bilden av Sveriges ökade beroende av omvärlden. Globaliseringen både oroar och påverkar, men på olika sätt. Värderingar förändras, luckras upp och nya livsstilar växer fram. Ett redan internationellt ...
  • Det nya Sverige 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2007)
   Nya Sverige på 1630-talet var en koloni i Amerika – en frukt av en expansionistisk stormakt i vardande. Det nya Sverige på 2000-talet har sedan länge inte några kolonier och inte heller några drömmar åt det hållet. Men ...
  • Det våras för regionen 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2007)
   Det våras för regionen, Västsverige 1998–2005 redovisar huvudresultat från SOM-institutets västsvenska undersökningar. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i det nya länet Västra Götaland och ...
  • Skilda världar 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
   Vi lever i skilda världar - social, ekonomiskt, medialt och upplevelsemässigt. Globaliseringens och individualiseringens tidevarv har inte ändrat på det. Men frågan är hur skilda världar vi lever i och om de blivit mer ...
  • Medborgarna, regionen och flernivådemokratin 

   Nilsson, Lennart; Antoni, Rudolf; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
   I Medborgarna, regionen och flernivådemokratin redovisas studier som bygger på medborgarundersökningar som SOM-institutet genomfört i Skåne 2001, 2004 och 2006. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på ...
  • Regionen och flernivådemokratin 

   Nilsson, Lennart; Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
   Regionen och flernivådemokratin redovisar resultat från SOM-institutets undersökningar i Västsverige och Skåne. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i Västra Götaland och Skåne och bedömningar ...
  • Att bygga. Att bo. Att leva: En bok om Västra Götaland 

   Nilsson, Lennart; Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2009)
   Att bygga, Att bo, Att leva: En bok om Västra Götaland redovisar resultat från SOM-institutets undersökningar i Västsverige. Den svenska samhällsorganisationen är under ombyggnad och de boende i Västsverige är på en gång ...
  • Svensk höst 

   Weibull, Lennart; Holmberg, Sören; University of Gothenburg / Faculty of Social Science; Göteborgs universitet /Samhällsvetenskapliga institutionen (SOM-institutet, 2009)
   Den finansiella krisen rullade in som en tsunami över Sverige hösten 2008. Den kom utifrån och den kom snabbt. Den tidigare högkonjunkturen sköljdes bort och ersattes av en begynnande ekonomisk nedgång. Det blev mörkare. ...
  • En region blir till: Västra Götalandsregionen 1999-2008 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2010)
   I boken En region blir till redovisas resultat från ett flerårigt utvärderingsprogram som har studerat Västra Götalandsregionen 1999–2008. Huvudsyftet med etablerandet av Västra Götalandsregionen är att främja den regionala ...
  • Regional demokrati : om politik och medier i Skåne 

   Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2010-08)
   Diskussionen om den regionala demokratin har intensifierats under senare år. Vilken roll ska den regionala nivån spela i den svenska samhällsorganisationen? Hur många regioner ska Sverige delas in i? Och kanske främst, hur ...
  • Nordiskt ljus : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2010-11)
   Nordiskt ljus är speciellt. Det rymmer en blandning av vemod och hopp. Dock klart mer hopp. Ljuset bär med sig positiva förväntningar och framtidstro. Boken Nordiskt ljus handlar om svenska folkets framtidsförväntningar ...
  • Västsvensk demokrati i tid och rum 

   Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2011-05)
   I boken Västsvensk demokrati i tid och rum redovisas huvudresultat från de medborgarundersökningar som SOM-institutet genomfört i Västra Götaland sedan bildandet av det nya länet och etablerandet av Västra Götalandsregionen. ...
  • Lycksalighetens ö : fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle 

   Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2011-10)
   Internationella undersökningar visar entydigt på samma sak. Människor i den höga nord har det bättre än de flesta. Vi är bland de lyckligaste på hela Jorden. Och framgångssagan fortsätter. SOM-institutets lägesbeskrivningar ...
  • Västsvensk vardag 

   Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-02)
   Västsvensk vardag bygger på data från 2010 års västsvenska SOM-undersökning. I en tid när regionfrågan är högaktuell visar SOM-institutets undersökningar att etableringen av den västsvenska regionen är en pågående process. ...
  • Värmländska landskap : politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier 

   Nilsson, Lennart; Aronsson, Lars; Norell, Per-Owe; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet/Karlstad University Press, 2012-03)
   I Värmländska landskap redovisar forskare från Göteborgs och Karlstads universitet resultat från en medborgarundersökning som genomfördes i Värmland 2010. Inom de fyra huvudområdena det politiska landskapet, de ekonomiska ...
  • Omstritt omval 

   Berg, Oscarsson, Henrik Linda; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-05)
   Omvalet i Västra Götalandsregionen den 15 maj 2011 var en mycket speciell händelse i den svenska valdemokratins historia. På grund av felaktigheter i rösträkningen vid det ordinarie regionvalet i september 2010 kallades ...