Resultat och analyser i bokform. Mer information om SOM-institutet: http://www.som.gu.se/

Recent Submissions

 • Åsikter om alkoholpolitikens effektivitet – Tabellbilaga 

  Karlsson, David (SOM-institutetet, 2022)
  Bilaga till kapitlet ”Karlsson, David, Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (2022) ”Effektivitetsbedömningar påverkar alkoholopinionen” publicerad i Ulrika Andersson, Henrik Oscarsson, Björn Rönnerstrand & Nora Theorin (red) ...
 • Regional demokrati : om politik och medier i Skåne 

  Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2010-08)
  Diskussionen om den regionala demokratin har intensifierats under senare år. Vilken roll ska den regionala nivån spela i den svenska samhällsorganisationen? Hur många regioner ska Sverige delas in i? Och kanske främst, hur ...
 • Nordiskt ljus : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle 

  Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2010-11)
  Nordiskt ljus är speciellt. Det rymmer en blandning av vemod och hopp. Dock klart mer hopp. Ljuset bär med sig positiva förväntningar och framtidstro. Boken Nordiskt ljus handlar om svenska folkets framtidsförväntningar ...
 • Västsvensk demokrati i tid och rum 

  Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2011-05)
  I boken Västsvensk demokrati i tid och rum redovisas huvudresultat från de medborgarundersökningar som SOM-institutet genomfört i Västra Götaland sedan bildandet av det nya länet och etablerandet av Västra Götalandsregionen. ...
 • Lycksalighetens ö : fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle 

  Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2011-10)
  Internationella undersökningar visar entydigt på samma sak. Människor i den höga nord har det bättre än de flesta. Vi är bland de lyckligaste på hela Jorden. Och framgångssagan fortsätter. SOM-institutets lägesbeskrivningar ...
 • Västsvensk vardag 

  Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-02)
  Västsvensk vardag bygger på data från 2010 års västsvenska SOM-undersökning. I en tid när regionfrågan är högaktuell visar SOM-institutets undersökningar att etableringen av den västsvenska regionen är en pågående process. ...
 • En region för alla : medborgare, människor och medier i Västsverige 

  Bergström, Annika; Ohlsson, Jonas; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2013-09)
  I En region för alla? presenteras resultaten från 2012 års västsvenska SOM-undersökning. I femton kapitel analyseras medborgarnas åsikter och vanor ur en rad olika perspektiv. Det gäller allt från inställningen till ...
 • Mittfåra och marginal 

  Oscarsson, Henrik; Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2014-01)
  Hur ser svenskarna på främlingsfientlighet, invandring och intolerans? Vad tycker de om privatiseringar i välfärden? Hur är deras inställning till tv-reklam? Vad tycker de om e-böcker? Vilka är Sverigedemokraternas ...
 • Brytningstider : medborgare, människor och medier i Västsverige 

  Bergström, Annika; Ohlsson, Jonas; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2014-09)
  Invånarna har blivit mindre nöjda med stadsdelsnämndernas service efter SDN-reformen i Göteborg, västsvenskar med funktionshinder exkluderas i sociala aktiviteter och unga nyhetskonsumenter tror att den lokala papperstidningen ...
 • Värmländska landskap : politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier 

  Nilsson, Lennart; Aronsson, Lars; Norell, Per-Owe; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet/Karlstad University Press, 2012-03)
  I Värmländska landskap redovisar forskare från Göteborgs och Karlstads universitet resultat från en medborgarundersökning som genomfördes i Värmland 2010. Inom de fyra huvudområdena det politiska landskapet, de ekonomiska ...
 • Omstritt omval 

  Berg, Oscarsson, Henrik Linda; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-05)
  Omvalet i Västra Götalandsregionen den 15 maj 2011 var en mycket speciell händelse i den svenska valdemokratins historia. På grund av felaktigheter i rösträkningen vid det ordinarie regionvalet i september 2010 kallades ...
 • Medborgarna om välfärden : samhälle, opinion och medier i västsverige 

  Bergström, Annika; Ohlsson, Jonas; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-09)
  Sedan 1998 genomförs en årlig medborgarundersökning i Västra Götaland i SOM-institutets regi. 2011 års undersökning redovisas i boken Medborgarna om välfärden, vars analyser också innefattar tidsserieanalyser och förändringar ...
 • Vanor och attityder i förändring : samhälle, opinion och medier i Skåne 

  Ohlsson, Jonas; Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2013-01)
  I Vanor och attityder i förändring redovisas huvudresultaten från de medborgarundersökningar som SOM-institutet sedan 2001 genomfört i Skåne. Fokus ligger på den senaste undersökningen, som genomfördes under hösten 2011. ...
 • Vägskäl : 43 kapitel om politik, medier och samhälle 

  Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik; Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2013-06)
  Vägskäl redovisar 2012 års nationella SOM-undersökning och innehåller 43 kapitel om medier, opinion, politik och samhälle. Vägskäl belyser på olika sätt hur svenska folket ställer sig inför olika vägval. Den innehåller ...
 • I framtidens skugga: Fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle 

  Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik; Bergström, Annika; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutetet, 2012-06)
  DEMOKRATI OCH POLITIK: Populära och mindre populära partiledare, Sören Holmberg / Näst bästa partier, Henrik Oscarsson / Varför är högutbildade mer aktiva i politiska partier?, Mikael Persson / Demonstrerandets normalisering?, ...
 • En region blir till: Västra Götalandsregionen 1999-2008 

  Nilsson, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2010)
  I boken En region blir till redovisas resultat från ett flerårigt utvärderingsprogram som har studerat Västra Götalandsregionen 1999–2008. Huvudsyftet med etablerandet av Västra Götalandsregionen är att främja den regionala ...
 • Skilda världar 

  Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
  Vi lever i skilda världar - social, ekonomiskt, medialt och upplevelsemässigt. Globaliseringens och individualiseringens tidevarv har inte ändrat på det. Men frågan är hur skilda världar vi lever i och om de blivit mer ...
 • Medborgarna, regionen och flernivådemokratin 

  Nilsson, Lennart; Antoni, Rudolf; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
  I Medborgarna, regionen och flernivådemokratin redovisas studier som bygger på medborgarundersökningar som SOM-institutet genomfört i Skåne 2001, 2004 och 2006. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på ...
 • Regionen och flernivådemokratin 

  Nilsson, Lennart; Johansson, Susanne; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2008)
  Regionen och flernivådemokratin redovisar resultat från SOM-institutets undersökningar i Västsverige och Skåne. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i Västra Götaland och Skåne och bedömningar ...
 • Det nya Sverige 

  Holmberg, Sören; Weibull, Lennart; University of Gothenburg; Göteborgs universitet (SOM-institutet, 2007)
  Nya Sverige på 1630-talet var en koloni i Amerika – en frukt av en expansionistisk stormakt i vardande. Det nya Sverige på 2000-talet har sedan länge inte några kolonier och inte heller några drömmar åt det hållet. Men ...

View more