GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Arbetsskadeförsäkringen – en historia om sambandet mellan arbete och sjukdom


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22203

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22203_1.pdf567KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 150kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Arbetsskadeförsäkringen – en historia om sambandet mellan arbete och sjukdom
Authors: Torén, Kjell
Issue Date: 1-Apr-2010
Extent: 90s
Publication type: report
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2010;44(1)
Keywords: arbetsskadeförsäkring, arbetsskada, psykisk arbetsskada, historia
ISBN: 978-91-85971-18-3
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/22203
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011