<p>Tidskriften publicerar artiklar inom området kommunal ekonomi och politik. Inriktningen är främst mot företagsekonomisk och statsvetenskaplig forskning om kommuner och landsting.</p> <p> Kontakt: <br/> Förvaltningshögskolan / SJPA<br/> Box 712<br/> 405 30 Göteborg<br/> Sweden<br/> <p> Efterföljande titel: Offentlig förvaltning. Scandinavian journal of public administration (SJPA), ISSN 2000-8058<br/> </p> Redaktör:<br/> Webb: <a href="http://www.sjpa.gu.se/">www.sjpa.gu.se</a><br/> Telefon: 031-786 16 11<br/> Email: <a href=mailto:"sjpa@gu.se">sjpa@gu.se</a><br/> </p>

Collections in this community

Recent Submissions

View more