GUPEA >
Journals / Tidskrifter >

Kommunal ekonomi och politik (1997-2009) : [237]

Community home page

Logo
 
 
or browse 

Tidskriften publicerar artiklar inom området kommunal ekonomi och politik. Inriktningen är främst mot företagsekonomisk och statsvetenskaplig forskning om kommuner och landsting.

Kontakt:
Förvaltningshögskolan / SJPA
Box 712
405 30 Göteborg
Sweden

Efterföljande titel: Offentlig förvaltning. Scandinavian journal of public administration (SJPA), ISSN 2000-8058

Redaktör:
Webb: www.sjpa.gu.se
Telefon: 031-786 16 11
Email: sjpa@gu.se

Collections in this community

Mångfaldigande av innehållet i denna tidskrift, helt eller delvis är förbjudet utan medgivande av författarna.

 

 

© Göteborgs universitet 2011