GUPEA >
Journals / Tidskrifter >
Kommunal ekonomi och politik (1997-2009) >
Arkiv för Kommunal ekonomi och politik >

Bokrecension: Global uppvärmning och lokal politik. Ylva Uggla och Ingemar Elander (red.). Santérus Academic Press, 2009


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23293

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23293_1.pdf36KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bokrecension: Global uppvärmning och lokal politik. Ylva Uggla och Ingemar Elander (red.). Santérus Academic Press, 2009
Authors: Norén Bretzer, Ylva
Issue Date: 2009
Journal Title: Kommunal ekonomi och politik
ISSN: 1402-8715
Volume: 13
Issue: 4
Start Page: 61
End Page: 63
Publication type: article, review
Publisher: Kommunforskning i Västsverige
Organization: Göteborgs universitet. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
URI: http://hdl.handle.net/2077/23293
Appears in Collections:Arkiv för Kommunal ekonomi och politik

 

 

© Göteborgs universitet 2011