GUPEA >
Journals / Tidskrifter >
Kommunal ekonomi och politik (1997-2009) >
Arkiv för Kommunal ekonomi och politik >

Bokrecension: Etnografiska observationer av (red.) Gösta Arvastson & Billy Ehn. Studentlitteratur (2009)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22165

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22165_1.pdf131KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bokrecension: Etnografiska observationer av (red.) Gösta Arvastson & Billy Ehn. Studentlitteratur (2009)
Authors: Berlin, Johan
Issue Date: 2009
Journal Title: Kommunal ekonomi och politik
ISSN: 1402-8715
Volume: 13
Issue: 4
Start Page: 65
End Page: 68
Publication type: article, review
Publisher: Kommunforskning i Västsverige
Organization: Göteborgs universitet. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
URI: http://hdl.handle.net/2077/22165
Appears in Collections:Arkiv för Kommunal ekonomi och politik

 

 

© Göteborgs universitet 2011