GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >
Tematiska rum >

Aptit


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18777

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18777_2.pdf169KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aptit
Authors: Westergren, Albert
Issue Date: 2006
Publication type: article, other scientific
Series/Report no.: Tematiska rum
Näring och ätande
Abstract: Aptit och hunger initierar ätandet. Aptiten påverkas av våra sinnesintryck men även det som tillfredsställer våra psykologiska, sociala, och kulturella behov kan inverka positivt på aptiten. Hungern stimuleras bland annat av sammandragningar i magsäcken, blodsockernivån, frånvaron av näring i tunntarmen och mag- tarmkanalens hormoner. Hög fysisk aktivitet ökar förbränningen och stimulerar därmed hungern. Den behagliga upplevelsen av mättnad utlöses av att det finns näring i tunntarmen, vil... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18777
Appears in Collections:Tematiska rum

 

 

© Göteborgs universitet 2011