GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >

Tematiska rum : [24]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Vårdalinstitutet har för närvarande åtta s k Tematiska rum öppna för allmänheten. Under 2009 kommer ytterligare rum att öppnas. Avsikten med de tematiska rummen är att sprida evidensbaserad kunskap inom områden av relevans för personal, anhöriga och andra intresserade involverade i vård och omsorg. Att sprida information på det här sättet, via Internet, är ett nytt sätt att förmedla kunskap på.

De tematiska rummen är i hög grad ett utvecklingsarbete, som hittills saknar motsvarighet i den akademiska världen och i vård och omsorg.

De tematiska rummen publiceras på: http://www.vardalinstitutet.net/tema/ och arkiveras i GUPEA på: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/17757

 

 

© Göteborgs universitet 2011