Now showing items 51-60 of 60

  • Vad är lycka och hur ska det förklaras? 

   Unknown author (2007-04-24)
   Bengt Brülde, docent i praktisk filosofi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Vad gör chefen på jobbet? 

   Unknown author (2008-05-29)
   Gary Kokk, ek dr i företagsekonomi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Varför arbetar så få kvinnor med finanser? 

   Unknown author (2007-10-11)
   David Renemark, ekonomie dr i företagsekonomi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Varför får barn betalt för att diska? 

   Unknown author (2006-04-06)
   fil dr Barbro Johansson, Etnologi - centrum för konsumentvetenskap.. Om vad pengaflöden inom familjen säger om barndomens betydelser..
  • Varför firar vi påsk egentligen? 

   Unknown author (2008-03-20)
   Martin Berntson, fi l dr i religionsvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Varför gick det som det gick? Trender i svensk valdemokrati 

   Unknown author (2007-06-07)
   Henrik Oscarsson, docent i statsvetenskap, valforskningsprogrammet. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Varför ska man bevara naturen? 

   Unknown author (2007-09-20)
   Petra Andersson, fil dr i praktisk filosofi.. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Vågen pekar på övervikt - balansen mellan fettsyrorna omega 3 och omega 6 

   Unknown author (2007-04-26)
   Birgitta Strandvik, professor i pediatrik, Sahlgrenska akademin. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Vem är släkt med kantarellen? 

   Unknown author (2007-10-04)
   Henrik Nilsson, fil dr i biologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Vilka får vara med i ett mångkulturellt samhälle? 

   Unknown author (2006-03-16)
   Universitetslektor Klas Grinell, Idé och lärdomshistoria. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.