Now showing items 7-26 of 60

  • Dagens 70-åringar är lyckligare gifta och mer sexuellt aktiva 

   Unknown author (2008-11-20)
   Nils Beckman,doktorand vid Sahlgrenska akademin . En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Design för alla - hur design styr vår vardag 

   Unknown author (2006-11-20)
   Lena Hansson, dr. företagsekonomi Centrum för konsumentvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Design och hållbar utveckling – en ny estetik? 

   Unknown author (2008-04-10)
   Marcus Jahnke, doktorand vid Högskolan för design och konsthantverk. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Du blir vad du äter - vår kost kan påverka våra gener 

   Unknown author (2007-05-31)
   Åsa Torinsson Naluai, med dr Sahlgrenska Akademin. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Fildelning; striden mellan pirater och poliser. 

   Unknown author (2006-11-14)
   Fil.dr. Mathias Klang Institutionen för tillämpad informationsteknologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Flyttfåglar väljer väg efter eget välmående 

   Unknown author (2006-05-04)
   fil dr Mare Löhmus, zoomorfologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Fotografi - spår och andra brottstycken 

   Unknown author (2008-11-27)
   Nils Beckman,doktorand vid Sahlgrenska akademin. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Fysisk aktivitet och träning - en friskfaktor för såväl gammal som ung 

   Unknown author (2006-10-16)
   Med. dr, leg. sjukgymnast Åsa Cider. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • GI – bluff eller vetenskap? 

   Unknown author (2008-05-08)
   Mette Axelsen, med dr i klinisk näringslära. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Grooming, vuxna som söker sexkontakter med barn på internet. 

   Unknown author (2007-11-27)
   Marie Eneman, doktorand IT-universitetet. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Har vi tid med varandra? 

   Unknown author (2006-03-09)
   Universitetslektor Lars-Gösta Dahlöf, Psykologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Havets försurning 

   Unknown author (2008-11-06)
   Leif Anderson, professor i marin kemi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Håkan Hellström, Göran Johansson, porren och jag: Om makthavare i den göteborgska stadsomvandlingen 

   Unknown author (2008-03-27)
   Joakim Forsemalm, fi l dr i etnologi.
  • Hållbar mat för kropp och klimat 

   Unknown author (2008-10-30)
   Helene Wåhlander, universitetsadjunkt i hushållsvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Homo på amerikabåtarna: Om manligt homoliv på Svenska Amerika Liniens passagerarfartyg 

   Unknown author (2006-03-23)
   Docent Arne Nilsson, Genusvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Hur påverkar läkemedel vår miljö? 

   Unknown author (2008-05-22)
   Lina Gunnarsson, doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Jag känner mig begåvad bara 

   Unknown author (2006-06-13)
   Universitetslektor Tore Otterup, Svenska. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Julen – kristen eller hednisk? 

   Unknown author (2007-11-29)
   Britt-Marie Näsström, professor i religionshistoria. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Kan man få ett personnummer om man inte har ett kön? 

   Unknown author (2008-03-13)
   Erika Alm, fi l dr i idéhistoria och vetenskapsteori. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Kvälls-, natt- eller morgonmänniska? Kort om sömnvanor och sömnstörningar. 

   Unknown author (2007-10-18)
   Jan Hedner, adj. professor i sömn och sömnmedicinska sjukdomar. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.