Now showing items 31-50 of 60

  • Man umgås inte med dom, så därför har man inga problem med dom heller. Om industriarbetares syn på sina chefer och på klassamhället. 

   Unknown author (2007-03-15)
   Björn Ohlsson, doktorand i etnologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Många älgar finns men kan man räkna dem? 

   Unknown author (2006-09-21)
   Fil dr Emil Broman, Tillämpad miljövetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Medvetet och omedvetet partnerval. 

   Unknown author (2007-12-06)
   Ernst Nyström, professor i invärtesmedicin. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Moralen eller lagen? - vägar till ett hållbart samhälle 

   Unknown author (2008-12-04)
   Andreas Nilsson, fil dr i psykologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Mördarsniglar - vad nytt 2006? 

   Unknown author (2006-06-14)
   Ted von Proschwitz, 1.e museiintendent, Fil. dr, Sektionen för Evertebratzoologi Göteborgs Naturhistoriska Museum. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs ...
  • Nya behandlingsmetoder mot migrän 

   Unknown author (2008-10-23)
   Mattias Linde, med dr i neurovetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Nytt och gammalt i ordförrådet 

   Unknown author (2006-04-20)
   Sture Berg, Inst för svenska språket, GU. Sture Berg är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
  • Nyttoväxter på Linnés bord 

   Unknown author (2007-05-10)
   Bente Eriksen, fil dr inst. för växt och miljövetenskaper. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Ögon känsliga för stjärnor 

   Unknown author (2008-11-13)
   Marie Rådbo, lektor i astronomi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Överfiske av havets resurser – ett nutidsproblem 

   Unknown author (2008-04-03)
   Leif Pihl, professor i marin ekologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Pratande araber i anglosaxiska TV-serier 

   Unknown author (2006-03-30)
   Aurora Tellenbach, filmvetare. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Psykisk sjukdom vanligare hos förtidspensionärer på västkusten än i övriga Sverige 

   Unknown author (2006-11-10)
   Socionom, med.dr. Lena Andersson. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Rätt och fel i språket 

   Unknown author (2006-04-18)
   Martin Gellerstam, Inst för svenska . Martin G. är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
  • Så mår kvinnorna i Göteborg. 

   Unknown author (2007-11-08)
   Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Skolan som hälsofrämjande arena - fluortanten åter i ny skepnad 

   Unknown author (2006-05-19)
   Odontologie dr/övertandläkare Ulla Mober Sköld. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Språk som tortyr 

   Unknown author (2007-03-22)
   Thorsten M Päplov, doktorand i tyska. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Stress i arbetslivet 

   Unknown author (2007-09-13)
   Jan Johansson Hanse, docent i psykolojournaliste. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Svenska akademins ordlista och tiden gång 

   Unknown author (2006-04-21)
   Sture Allén, professor emeritus vid institutionen för svenska språket, GU. Sture Allén är ordförande i Svenska Akademiens språkkommitté.
  • Den svenska journalisten – vem är det? En studie av den svenska journalistkåren 

   Unknown author (2008-04-24)
   Britt Börjesson, universitetsadjunkt i journalistik och masskommunikation. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Tvätt, rör och hållbar utveckling eller rör tvätten hållbar utveckling? 

   Unknown author (2007-11-22)
   Helena Åberg, fil dr hushållsvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.