Now showing items 1-4 of 4

  • AD WARS Digital Challenges for Ad-Financed News Media in the Nordic Countries 

   Ohlsson, Jonas (Nordicom, 2017-05)
   Digitalisation has changed how we communicate with one another, how we search for information, how we use media and, not least, how media are financed. This report focuses on media financing, specifically the portion of ...
  • Mediebarometern 2018 

   Ohlsson, Jonas; Björkqvist Hellingwerf, Karin; Facht, Ulrika (Nordicom, 2019-05-29)
   Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över ...
  • MedieSverige 2019 

   Facht, Ulrika; Ohlsson, Jonas (Nordicom, 2019-02)
   Strukturen på den svenska medieutvecklingen växer fram i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt ...
  • MedieSverige 2021 

   Facht, Ulrika; Ohlsson, Jonas (Nordicom, Göteborgs universitet, 2021-03)
   Strukturen för medierna och marknaden för dem utvecklas i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt ...