Now showing items 1-1 of 1

    • Versionshantering - riktlinjer för anskaffning av verktyg 

      Bergand, Maria; Andersson, Marie (1999)
      I denna uppsats ger vi en förklaring till vad versionshantering är och de fördelar som ett systemutvecklande företag kan uppnå med ett versionshanteringsverktyg. Dessutom ger vi riktlinjer för hur an-skaffning av ett sådant ...