Show simple item record

dc.contributor.authorSürer, Zehra
dc.date.accessioned2022-06-21T15:00:09Z
dc.date.available2022-06-21T15:00:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72275
dc.description.abstractDet holistiska och dynamiska begreppet hälsa diskuteras ofta i medier av olika slag och är dessutom ett centralt perspektiv i ämnet hem- och konsumentkunskap (HKK). HKK ska ge elever möjlighet att utveckla flera viktiga förmågor inom hälsa. Trots det tenderar undervisning om hälsa att ha fokus på endast en liten del, där det främst handlar om matens betydelse för den fysiska hälsan. Syftet med studien är att kartlägga elevers uppfattningar om hälsa och deras erfarenheter av undervisning om hälsa i HKK. En kvantitativ metod med inslag av kvalitativ innehållsanalys används med en digital enkät för datainsamling, där totalt 64 elever deltar. Resultatet visar att den fysiska dimensionen av hälsa är den dimension som dominerar elevers uppfattningar. Flickor anger även den sociala dimensionen av hälsa som en betydelsefull faktor. Elever anger ingen större erfarenhet av den sociala dimensionen av hållbar utveckling som är en central del i undervisning om hälsa i HKK. Även hälsobudskap via medier inkluderas sällan i undervisningen. Eleverna är främst bekanta med lärarledd undervisning som berör hygien, varierade och balanserade måltider, näringslära samt planering/tillagning/värdering av måltider utifrån perspektivet hälsa. En stor del av eleverna anger att undervisningen har hjälpt dem att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till information om hälsa. Vidare anger de en ökning av motivation samt självtillit till att förbättra den egna hälsan genom att göra medvetna hälsoval. Att undervisning om hälsa i HKK har en positiv påverkan på många elevers health literacy är en slutsats som dras.en
dc.language.isosween
dc.subjectempowermenten
dc.subjecthealth literacyen
dc.subjectKasamen
dc.subjectmedia literacyen
dc.titleHälsa ur ett elevperspektiv. Uppfattningar och erfarenheter av undervisning om hälsa i hem- och konsumentkunskap.en
dc.typeTexten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record