Show simple item record

dc.contributor.authorAbrahamsson, Johan
dc.date.accessioned2022-03-29T11:46:21Z
dc.date.available2022-03-29T11:46:21Z
dc.date.issued2022-03-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71146
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka vad som motiverar elever i kulturskolans- respektive grundskolans musikundervisning. De personer jag valt att intervjua är elever i årskurs 6 som deltar i båda verksamheterna för att på så sätt få deras perspektiv vad som motiverar dem i respektive undervisningsform. Bakgrunden till att jag valt undersöka detta område är att kulturskolan till skillnad från skolan är såväl frivillig som fri från betyg och bedömning vilket gör jämförelsen intressant ur ett motivationsperspektiv. I kulturskolan så får barn och ungdomar själva välja sitt instrument utifrån eget intresse och finns representerad i flertalet av Sveriges kommuner men når långt ifrån alla barn och ungdomar. Studiens resultatet indikerar att informanterna uppfattar att kulturskolan har bättre förutsättningar och i högre grad lyckas stötta deras motivation med avseende på individuella behov, utveckling av autonomi och instrumentala färdigheter. Skolans musikundervisning har med sina större undervisningsgrupper och lägre lärartäthet inte förutsättningar att i lika hög grad lyckas med ovanstående men verkar enligt studiens informanter lyckas bättre än kulturskolan med att tillhandahålla en undervisning med större variation och bredd. The purpose of this study is to examine, through interviews, what motivates students in the Swedish community school of music and arts (CSMA) and the music lessons in elementary school. The informants I have chosen to interview are students aged 12-13 years, who participate in both activities in order to get their perspective on what motivates them in each of the two. The reason why I have chosen to investigate this area is that CSMA unlike the elementary school is both voluntary and lack grades which makes the comparison interesting from a motivational perspective. In CSMA children and young people can choose their instrument based on their own interest and is also represented in the majority of Swedish municipalities but reaches far from all children and young people. The result indicates that the informants experience CSMA to have better conditions and being more successful in supporting their motivation in terms of autonomi, individual needs and in developing their instrumental skills. The Elementary school with its larger groups of students and less resources in terms of teachers doesn’t reach as far as the CSMA in these aspects but seems to be more successful in providing an education richer in variation and content.en
dc.language.isosween
dc.subjectMotivation, musikundervisning, kulturskola, grundskola, elevperspektiv. Motivation, music education, community school of music and arts, elementary school, students perspective.en
dc.titleFramgångsfaktorer för lärande i musik - en jämförande kvalitativ studie mellan elevers motivation i grundskolans respektive kulturskolans musikundervisning.en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record