Show simple item record

dc.contributor.authorHunehäll Berndtsson, Kristina
dc.date.accessioned2022-02-24T14:22:40Z
dc.date.available2022-02-24T14:22:40Z
dc.date.issued2022-02-24
dc.identifier.isbn978-91-7963-089-8 (tryckt)
dc.identifier.isbn978-91-7963-090-4 (pdf)
dc.identifier.issn0436-1121
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70272
dc.description.abstractAtt sexta, innebär att dela självproducerade foton eller videoklipp med naket eller halvnaket innehåll av sexuell karaktär. Delningen sker genom att en person själv skickar, tar emot eller vidarebefordra sexuella foton eller videoklipp. Samhällsfenomenet ”dickpics” är en specifik form av sexting och handlar om när pojkar skickar bilder av könsorgan. När flickor skickar nakenbilder på motsvarande sätt benämns dessa bilder oftast som ”nudes”. Sexting kan upplevas som kränkande om samtycke saknas. Digitala sexuella trakasserier definieras i avhandlingen som bild- eller filmbaserade sexuella trakasserier. Avhandling är en sammanläggningsavhandling bestående av tre fackgranskade artiklar och ett fackgranskat bokkapitel. Delstudierna syftar till att undersöka elevers erfarenheter av sexting och digitala sexuella trakasserier i årskurs 9 och hur dessa erfarenheter påverkar ungdomarna, både individuellt och som grupp. Studien är designad som en fallstudie innehållande tre grundskolor, belägna i olika socioekonomiska och geografiska områden i Sverige. Elevernas berättelser av forskningsämnet har samlats in genom fokusgruppsintervjuer, parintervjuer och individuella intervjuer. Teoretiska perspektiv på kön, klass, sexualitet, sexuella trakasserier och sårbarhet används för att undersöka maktförhållanden i ungdomars sociala relationer inom skolan. Avhandlingen visar att både flickor och pojkar utsätts för digitala sexuella trakasserier i skolvardagen. Problematiken är komplex, beroende på att sexting missbrukas på ett flertal olika sätt. Via Snapchat får elever oönskade dickpics och nudes skickade till sig från skolkamrater. Nakenbilder eller videoklipp som först skickats i samförstånd mellan två personer, kan senare missbrukas genom att de olovandes delas med andra. Elever blir också lurade eller hotade av skolkamrater till att skicka nakenbilder eller sexuella videoklipp; explicita sextingmeddelanden som sedan visas upp bland kamrater eller sprids på skolan. Resultatet indikerar att elevernas erfarenheter av sextingproblematik tar sig delvis skilda uttryck på de olika skolorna. Skillnaderna kan förstås utifrån dominerande klass- och könsnormer inom de lokala skolkulturerna. Ungdomar saknar däremot ofta både socialt stöd och tillfredställande strategier för att bemöta och hantera digitala sexuella trakasserier i skolvardagen. För utsatta elever kan följderna bli svåra, både emotionellt och socialt, de löper risker som slutshaming, mobbning och psykisk ohälsa.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesGothenburg Studies in Educational Sciencesv
dc.relation.ispartofseries466sv
dc.relation.haspartDelstudie 1: Hunehäll Berndtsson, K., & Odenbring, Y. (2021). They don’t even think about what the girl might think about it’: Students’ views on sexting, gender inequalities and power relations in school, Journal of Gender Studies, 30(1), 91-101.::doi::10.1080/09589236.2020.1825217sv
dc.relation.haspartDelstudie 2: Hunehäll Berndtsson, K., & Odenbring, Y. (2021). Unsolicited dick pics: Online sexual harassment, gendered relations and schooling. I Y. Odenbring, & T. Johansson (Red.), Violence, victimisation and young people: Education and safe learning environments. (s. 113-128). Cham: Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030753184sv
dc.relation.haspartDelstudie 3: Hunehäll Berndtsson, K. (2021). “Something you just don’t talk about”: An analysis of teenage boys’ experiences of non-consensual sexting in lower secondary school. The Journal of Men’s Studies. Ahead-of-print, 1-19. ::doi::10.1177/10608265211042794sv
dc.relation.haspartDelstudie 4: Hunehäll Berndtsson, K. (Kommande). Contrasting experiences: Two case studies on teenage boys’ perceptions of unsolicited dick pics and gender dynamics at two schools.sv
dc.subjectDigital sexual harassmentsv
dc.subjectLower secondary schoolsv
dc.subjectTeenagerssv
dc.subjectGendersv
dc.subjectSocial classsv
dc.subjectNon-consensual sextingsv
dc.subjectUnsolicited dick picssv
dc.titleDigitala sexuella trakasserier i skolan: Elevperspektiv på sexting, utsatthet och jämställdhet.sv
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesiseng
dc.gup.mailkristina.hunehall.berndtsson@gu.sesv
dc.type.degreeDoctor of Philosophysv
dc.gup.originGöteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakultetenswe
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. Faculty of Educationeng
dc.gup.departmentDepartment of Education, Communication and Learning ; Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.gup.defenceplaceFredagen den 18 mars 2022, kl. 13:00, sal BE015, Pedagogen hus B, Göteborgs universitet Disputationen sänds även digitalt via Zoom. Du deltar via följande länk: https://gu-se.zoom.us/j/61732515361sv
dc.gup.defencedate2022-02-18
dc.gup.dissdb-fakultetUF


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record