Show simple item record

dc.contributor.authorKopp, Anna
dc.date.accessioned2021-11-04T14:33:01Z
dc.date.available2021-11-04T14:33:01Z
dc.date.issued2021-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69955
dc.description.abstractSyftet med studien är att undersöka hur tillit som fenomen visar sig i chefers internkommunikation i offentlig verksamhet under covid-19 pandemin. Kunskapen skulle kunna ge indikationer på vad vi behöver veta om organisationskommunikation kopplat till tillit i en pandemi för att möta kriser och förändringar i framtiden. Utifrån perspektivet organisationskommunikation ramas uppsatsen in av teorier av Whitener m.fl., Chen m.fl., samt Shockley-Zalabak m.fl., som visar på viktiga nycklar för hur tillit i kommunikation uppstår i en organisation. Teorierna beskriver hur tillit är baserade på kommunikativa beteenden och processer. Utifrån en kvalitativ tematisk analys används semistrukturerade intervjuer i den här studien. Öppenhet, ärlighet och transparens har genomgående varit viktiga i kommunikationen för att hantera ständigt närvarande osäkerheter under covid- 19 pandemin. Tillitsbaserad styrning och ledning har inte karaktäriserat kommunikationen, utan istället har linje- och kontrollstyrning varit nödvändigt. Studien visar dock på exempel då denna blivit för omfattande och kommunikationen har istället behövts baseras på tillit. Fortsatt forskning kan vara att undersöka närmare hur tillit visas i kommunikation när liknande tillstånd av stor osäkerhet uppträder i framtiden.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOrganisationskommunikationsv
dc.subjecttillitsv
dc.subjectcovid-19 pandemisv
dc.subjectinternkommunikationsv
dc.subjectoffentlig verksamhetsv
dc.titleTillit i chefers kommunikation under en pandemisv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record