GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Tillit i chefers kommunikation under en pandemi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69955

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69955_1.pdf384KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tillit i chefers kommunikation under en pandemi
Authors: Kopp, Anna
Issue Date: 4-Nov-2021
Degree: Student essay
Keywords: Organisationskommunikation
tillit
covid-19 pandemi
internkommunikation
offentlig verksamhet
Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur tillit som fenomen visar sig i chefers internkommunikation i offentlig verksamhet under covid-19 pandemin. Kunskapen skulle kunna ge indikationer på vad vi behöver veta om organisationskommunikation kopplat till tillit i en pandemi för att möta kriser och förändringar i framtiden. Utifrån perspektivet organisationskommunikation ramas uppsatsen in av teorier av Whitener m.fl., Chen m.fl., samt Shockley-Zalabak m.fl., som visar på viktiga nycklar för h... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69955
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011