GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Klarspråk eller icke klarspråk, det är frågan: en undersökning av en mellanstor kommuns externa webbplats


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69875

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69875_1.pdf43076KbAdobe PDF
View/Open
Title: Klarspråk eller icke klarspråk, det är frågan: en undersökning av en mellanstor kommuns externa webbplats
Authors: Lundqvist, Rebecka
Issue Date: 27-Oct-2021
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: klarspråk
kommunikation
Mölndals kommun
extern webbplats
Institutet för språk och folkminnen
Språkrådet
Abstract: Syftet med denna uppsats är att utifrån den externa webbplatsen molndal.se undersöka arbetet med klarspråk inom Mölndals stad som organisation. Arbetet med klarspråk handlar ytterst om demokrati – därför är det viktigt att studera i vilken grad språklagens elfte paragraf efterföljs i en svensk kommun. Det teoretiska ramverk som ges och som ligger till grund för förståelsen av uppsatsen består i en presentation av klarspråk och vad det innebär samt klarspråk som en del av språklagen. Ett annat r... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69875
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011