GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

BERÄTTELSEN OM OATLY - Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69516

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69516_1.pdf1491KbAdobe PDF
View/Open
Title: BERÄTTELSEN OM OATLY - Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg
Authors: Håkansson, Nadja
Montheli, Alba
Turos, Ida
Issue Date: 8-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 1162
Keywords: Storytelling, Oatly, strategisk kommunikation, varumärke, retorik, humor, metakommunikation
Abstract: Syfte: Studien ämnar att undersöka på vilka sätt företaget Oatly använder sig av storytelling i sin audiovisuella kommunikation samt vilken övergripande kärnberättelse om företaget som skapas. Studien ämnar också att svara på huruvida Oatlys användning av storytelling kan betraktas som ett retoriskt och strategiskt kommunikationsverktyg i företagets marknadskommunikation. Teori: Storytelling & narrativ teori, retorik, metakommunikation, DotCool Metod: Kritisk retorikanalys Material: ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69516
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011