GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69263

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69263_1.pdfmain article493KbAdobe PDF
View/Open
Title: Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden
Other Titles: En kvalitativ intervjustudie med åtta elever som accelererat i form av uppflyttning under grundskoletiden
Authors: Norrman, Annelie
Nyman, Jaana
Issue Date: 5-Aug-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
VT21 IPS SPP600 /SPP610
Keywords: särskilt begåvade
acceleration
berikning
coachning
elevers upplevelse
Abstract: Abstract Specialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en plats där alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en för långsam arbetstakt och behöver vänta in sina klasskamrater då de skulle kunna få arbeta snabbare och nå längre kunskapsmässigt (Kullander, 2014). Acceleration innebär att eleven går fortare fram i undervisningen. Det kan innebära att eleven hoppar över moment eller flyttar u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69263
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011