GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

“Från big nono! Till lite mer accepterat!”


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68389

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68389_1.pdfExamensarbete774KbAdobe PDF
View/Open
Title: “Från big nono! Till lite mer accepterat!”
Other Titles: En intervjustudie om lärares syn på färgläggningsbilder på fritidshemmet.
Authors: Eonsuu, Jenni
Klingberg, Hanna
Issue Date: 2020
Keywords: Färgläggningsbilder
Förhållningssätt
Fritidshem
Bildskapande
Abstract: Abstract Syfte Denna uppsats syftar till att undersöka betydelsen av bildskapandet och specifikt användandet av färgläggningsbilder i fritidshemmets verksamhet. Vi vill få en förståelse av lärarnas förhållningssätt till färgläggningsbilder, hur de ser på användandet av detta på fritidshemmet och i så fall i vilken kontext färgläggningsbilder används. Frågeställningar • Vilken plats får bildskapandet på fritidshemmet, radikal eller modest? • Vad är lärarens syn på färgläggningsbilder och hur... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68389
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011