GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

”Det här klassiska: se möjligheterna, inte hindren”


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68314

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68314_1.pdfExamensarbete957KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Det här klassiska: se möjligheterna, inte hindren”
Other Titles: En studie om pedagogers förutsättningar för arbete med teckenstöd i förskolan
Authors: Svärd, Caroline
Stacke, Emma
Issue Date: 2020
Keywords: Teckenstöd
TAKK
förskola
kommunikation
språkutveckling
AKK
Abstract: AbstractDetta är en intervjustudie som syftar till att undersöka och beskriva pedagogers upplevda förutsättningar att arbeta med teckenstöd i förskolan, samt att undersöka hur pedagogerna upplever det praktiska teckenstödsarbetet i jämförelse med styrdokumentens riktlinjer. Frågeställningarna för studien är: •Vilka uppfattningar om teckenstöd finns bland pedagogerna i studien?•Vilka förutsättningar anser pedagogerna att de har fått för att arbeta med teckenstöd?•Hur beskrivs förutsättningarna på... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68314
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011