Now showing items 1-1 of 1

    • Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden 

      Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
      Denna kartläggning belyser de nationella förhållandena i Norden gällande lagstiftning och förvaltningsstruktur av LGBTI-området, teman och insatsområden som är i fokus på nationell nivå, samt inspirationsmodeller för det ...