GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvård >

Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66919

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66919_1.pdfInlaga30418KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_66919_2.pdfOmslag1210KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_66919_3.pdfSpikblad194KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst
Authors: Hermerén, Karin
E-mail: karin@hermeren.se
Issue Date: 16-Dec-2020
University: Göteborgs universitet. Naturvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Conservation ; Institutionen för kulturvård
Date of Defence: 2021-01-22
Disputation: Fredagen den 22 januari 2021 kl. 13.00, Hörsalen, institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5A, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Gothenburg Studies in Conservation
49
Keywords: beslutsprocess, bevarande, byggnadsanknuten, etik, förvaltning, konservering, kulturarv, kulturarvifiering, lagstiftning, Lindängen, offentlig konst, platsspecifik, riskanalys, Vrinnevisjukhuset, värde, värdering, Växjö domkyrka
Abstract: Denna avhandling har tillkommit i syfte att förbättra förutsättningarna för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Bakgrunden är de stora utmaningar samhället står inför när det gäller att bevara det omfattande antal konstverk som har beställts sedan 1900-talets början, i synnerhet avseende kulturmiljösektorns förmåga att identifiera och prioritera vad som bör eller ska bevaras för kommande generationer. Avhandlingen analyserar val och beslutsprocesser i bevarandepraxis, samt des... more
ISBN: 978-91-7963-050-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/66919
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Conservation
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvård

 

 

© Göteborgs universitet 2011