GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Vad påverkar utvecklingen av barns kommunikation?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63803

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63803_1.pdfExamensarbete623KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vad påverkar utvecklingen av barns kommunikation?
Other Titles: En översiktsstudie över skillnader i flickors och pojkars tidiga verbala kommunikation
Authors: Fallenius, Sophie
Fetsi, Nicki
Eriksson, Elin
Issue Date: 2020
Keywords: Verbal kommunikation
Genus
Vuxna
Pedagoger
Språkmiljö
Abstract: I all tid har kommunikation varit det som hållit ihop världen och fått utvecklingen att gå framåt. Men hur börjar det? Anledningen till att vi intresserar oss för det här grundar sig i att vi har noterat att det finns skillnader i flickors och pojkars verbala kommunikationsutveckling. Det här i sin tur inspirerade oss till att ta reda på mer fakta kring hur det kommer sig. Vi valde att utgå från två frågeställningar, vilka löd: på vilket sätt spelar genus roll för hur barn lär sig verbal kommuni... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/63803
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011