Collections in this community

Recent Submissions

 • Effectiveness of Iterative Algorithms for Recovering Phase in the Presence of Noise for Coherent Diffractive Imaging 

  Wittler, Henry (2023-11-29)
  Methods of coherent diffractive imaging (CDI) rely on iterative algorithms to reconstruct the complex exit-surface wave (ESW) of the object being imaged from the measured diffraction intensity only. In this thesis we ...
 • Decoding the surface code using graph neural networks 

  Lange, Moritz (2023-10-17)
  Quantum error correction is essential to achieve fault-tolerant quantum computation in the presence of noisy qubits. Among the most promising approaches to quantum error correction is the surface code, thanks to a scalable ...
 • The electron affinity of Po: a theoretical electron correlation study 

  Armini, Lydia (2023-06-28)
  The electron affinity (EA) of polonium (Po) is calculated with the multiconfiguration Dirac-Hartree-Fock (MCDHF) method combined with a relativistic configuration-interaction (RCI) approach. Po is of particular interest ...
 • The Effect of Pulse Duration, Laser Energy, and Gas Pressure on High Harmonic Generation Efficiency and Spectral Characteristics 

  Antonsson, Lukas; Al Hashemi, Mulham (2023-06-28)
  This Bachelor’s thesis investigates the role of pulse duration, laser energy, and gas pressure on the efficiency and colour of the High Harmonic Generation (HHG) process. HHG is a nonlinear optical phenomenon that generates ...
 • Higgsbosonen bortom standardmodellen 

  Axelsson, Joel; Ibrahim, Muhammad; Rhodin, Maja; Babayev, Emil; Nilsson, Joel; Utterström, Markus (2023-06-28)
  Standardmodellen är den nuvarande teori som beskriver interaktionerna mellan elementarpartiklar. Trots att den har varit framgångsrik ger den inte en fullständig beskrivning av universum. Försöket att konstruera en mer ...
 • Förflyttning av laddade partiklar i en linjär paulfälla 

  Enevold, Victor; Haglund, Anni; Nemer, Charbel (2023-06-28)
  A Paul trap is a device that uses oscillating electrical fields to capture charged particles, both microscopically with ions in vaccum-chambers and macroscopically with larger particles in air. It is a powerful tool for ...
 • Experimentell undersökning av Bells olikhet för att utvärdera möjligheten att skapa en fysiklaboration 

  Alkeskog, Oscar; Andersson, Melwin; Jörgensen, Josef; Landstedt, Linnea; Sitje, Fredrik (2023-06-28)
  Den här rapporten undersöker om det är möjligt för studenter att genomföra ett experiment som bryter mot Bells olikhet genom att använda polarisation hos sammanflätade fotoner som skapats i BBO-kristaller, inom en tidsram ...
 • Experimental Astrophysics: Quantum state determination and manipulation in mutual neutralisation experiments 

  Gunnarsson, Anton; Palazzo, Leonor (2023-06-28)
  Reactions and interactions between ions in plasmas are crucial phenomena that drive the evolution of matter in the universe. Specifically, mutual neutralisation (MN) is a charge transfer collision between two oppositely ...
 • Driftsättning av femtosekund-pump-prob-uppställning för joner 

  Olsson, Amanda; Tjäder, Sara (2023-06-28)
  Detta projekt syftar till att driftsätta en UV-IR femtosekund-pump-probuppställning genom att identifiera fördröjningen som ger maximalt överlapp mellan en UV-puls och en IR-puls, samt genom att ta reda på intensiteten i ...
 • Analysis of directional Mie scattering spectra through optical levitation 

  Pech, Jolina (2023-06-28)
  Evaporation rates of droplets have been studied extensively due to their relevance in a variety of fields, such as atmospheric science, materials science, and biology. Optical levitation is a valuable tool for measuring ...
 • Analys av hovar via mätning av hovens termiska egenskaper 

  Andersson, Anna (2023-06-28)
  Hästen är ett djur som är beroende av att ha fungerande hovar. För att få bättre förståelse och för att bidra till välfärden för den domesticerade hästen har Hot Disk-tekniken använts för att analysera det organiska ...
 • Vätning av grafenoxid 

  Ullman, Patrik (2022-09-22)
  Grafenoxid är ett derivat till det tvådimensionella materialet grafen. Materialet har unika egenskaper som gör det lämpligt i många användningsområden. Det är därför viktigt att förstå vätning av materialet, eftersom många ...
 • Möjligheter hos framtidens kolliderare 

  Danielsson, Elsa; Jerkvall, Thomas; Strandlycke, Gustav; Gustavsson, Christian; Karlsson, Oscar; Örn, Kevin (2022-09-22)
  Standardmodellen beskriver mycket av partikelfysiken val, men det finns frågeställningar som kan undersökas hos kolliderare. Syftet med detta arbete ar att undersöka möjligheterna hos föreslagna partikelkolliderare genom ...
 • Lokalisering med ett distribuerat antennsystem 

  Svanberg, Hans; Styrefors Sparby, Anton; Nordström, Oscar (2022-09-22)
  Syftet med detta projekt var att undersöka lokalisering med ett distribuerat antennsystem. Målet var att med hjälp av sex utspridda mobila antennenheter (RRU) lokalisera en mottagarantenn med metoder baserade på att uppskatta ...
 • Konstruktion och optimering av en elektromagnetisk massaccelerator 

  Bloom Rolewska, Julia; Hamberg, Simon; Lilja, Viktor; Melberg, Filip; Olsson, Gottfrid; Stigemyr Hill, Anton (2022-09-22)
  En ny typ av linjär elektromagnetisk massaccelerator (LEMA) har modellerats, konstruerats och testats. Acceleratorn består av en projektil innehållande en permanentmagnet ovanpå en skena med fem par av koppartrådsspolar ...
 • Detektormaterial för upptäckten av lätt mörk materia 

  Forsberg, Anton; Karlsson Franzén, Jesper; Arvidsson, Mattias; Johansson, Gerda; Bariagaber, Marta; Bag, Robert (2022-09-22)
  Under de senaste åren har teorierna kring mörk materia gått igenom ett paradigmskifte. Tidigare studier som har fokuserat på direkt detektion genom spridning mot atomkärnor har hittills inte gett några resultat. Bristen ...
 • Analys av olika geometrier och tillämpningar hos akustiska fällor 

  Andersson, John; Mardo, Mardo; Cronander, Naemi; Ohan, Yacoub (2022-09-22)
  Sedan fenomenet akustisk levitation upptäcktes av August Kundt år 1866 har flera olika sätt att levitera objekt med hjälp av ljud utvecklats. Vid tiden för denna studie är det enkelt och billigt att konstruera en så kallad ...
 • Development of a DEM-FEM framework for infrastructure simulations 

  Ullrich, Anita (2022-09-20)
  This thesis presents a coupling algorithm of the discrete element method (DEM) and finite element method (FEM). The algorithm formulates an explicit coupling of transient simulations of particle systems interacting with ...
 • Styrsystem för en övertonsstrålningskälla optimerad för attosekundsspektroskopi 

  Ivehag, Ludvig; Jordamovic, Adnan; Mannerskog, Daniel (2021-11-19)
  Ett styrsystem utvecklades för den planerade HHG-uppställning som för närvarande byggs vid Göteborgs universitet, Attohallen. Systemet utvecklades i National Instruments grafiska programmeringsspråk LabVIEW. Styrsystemet ...
 • Simulating The Deceleration of Negative Ions in a Quadrupole Beam Guide Using Helium Gas 

  Alhaskir, Tarek; Malm, Victor; Olesen, Allan (2021-11-19)
  Attohallen is a new facility, to be set up by the Department of Physics at the University of Gothenburg, that will be used for exploring the temporal evolution of entangled electrons emitted from atoms and molecules using ...

View more