Recent Submissions

 • Vätning av grafenoxid 

  Ullman, Patrik (2022-09-22)
  Grafenoxid är ett derivat till det tvådimensionella materialet grafen. Materialet har unika egenskaper som gör det lämpligt i många användningsområden. Det är därför viktigt att förstå vätning av materialet, eftersom många ...
 • Möjligheter hos framtidens kolliderare 

  Danielsson, Elsa; Jerkvall, Thomas; Strandlycke, Gustav; Gustavsson, Christian; Karlsson, Oscar; Örn, Kevin (2022-09-22)
  Standardmodellen beskriver mycket av partikelfysiken val, men det finns frågeställningar som kan undersökas hos kolliderare. Syftet med detta arbete ar att undersöka möjligheterna hos föreslagna partikelkolliderare genom ...
 • Lokalisering med ett distribuerat antennsystem 

  Svanberg, Hans; Styrefors Sparby, Anton; Nordström, Oscar (2022-09-22)
  Syftet med detta projekt var att undersöka lokalisering med ett distribuerat antennsystem. Målet var att med hjälp av sex utspridda mobila antennenheter (RRU) lokalisera en mottagarantenn med metoder baserade på att uppskatta ...
 • Konstruktion och optimering av en elektromagnetisk massaccelerator 

  Bloom Rolewska, Julia; Hamberg, Simon; Lilja, Viktor; Melberg, Filip; Olsson, Gottfrid; Stigemyr Hill, Anton (2022-09-22)
  En ny typ av linjär elektromagnetisk massaccelerator (LEMA) har modellerats, konstruerats och testats. Acceleratorn består av en projektil innehållande en permanentmagnet ovanpå en skena med fem par av koppartrådsspolar ...
 • Detektormaterial för upptäckten av lätt mörk materia 

  Forsberg, Anton; Karlsson Franzén, Jesper; Arvidsson, Mattias; Johansson, Gerda; Bariagaber, Marta; Bag, Robert (2022-09-22)
  Under de senaste åren har teorierna kring mörk materia gått igenom ett paradigmskifte. Tidigare studier som har fokuserat på direkt detektion genom spridning mot atomkärnor har hittills inte gett några resultat. Bristen ...
 • Analys av olika geometrier och tillämpningar hos akustiska fällor 

  Andersson, John; Mardo, Mardo; Cronander, Naemi; Ohan, Yacoub (2022-09-22)
  Sedan fenomenet akustisk levitation upptäcktes av August Kundt år 1866 har flera olika sätt att levitera objekt med hjälp av ljud utvecklats. Vid tiden för denna studie är det enkelt och billigt att konstruera en så kallad ...
 • Styrsystem för en övertonsstrålningskälla optimerad för attosekundsspektroskopi 

  Ivehag, Ludvig; Jordamovic, Adnan; Mannerskog, Daniel (2021-11-19)
  Ett styrsystem utvecklades för den planerade HHG-uppställning som för närvarande byggs vid Göteborgs universitet, Attohallen. Systemet utvecklades i National Instruments grafiska programmeringsspråk LabVIEW. Styrsystemet ...
 • Simulating The Deceleration of Negative Ions in a Quadrupole Beam Guide Using Helium Gas 

  Alhaskir, Tarek; Malm, Victor; Olesen, Allan (2021-11-19)
  Attohallen is a new facility, to be set up by the Department of Physics at the University of Gothenburg, that will be used for exploring the temporal evolution of entangled electrons emitted from atoms and molecules using ...
 • Patterns in Interacting Quantum Gases 

  Bekassy, Viktor; Heuts, Olivia; Lech, Alex; Lundqvist, Carin; Magnusson, Erik (2021-11-19)
  Quantum gases is a novel field of experimental research, where it is possible to study the universal behaviour of quantum particles under controlled circumstances. In two experiments by Zürn et al. and Holten et al., ...
 • Från Liealgebror till rumtidssymmetrier 

  Olsson, David (2021-11-19)
  Kontinuerliga symmetrier är grundläggande inom teoretisk fysik, och beskrivs på ett naturligt sätt via Liegrupper bestående av symmetritransformationer av det underliggande fysikaliska systemet. Varje sådan grupp svarar ...
 • Enkel- och dubbeljonisation av metylisotiocyanat 

  Agovic, Anesa; Andersson, Arvid; Bizumovic, Milos; Olsen, Evgenia (2021-11-19)
  Metylisotiocyanat (CH3NCS), även kallad MITC, är en biprodukt från jordbruksindustrin. I detta arbete studeras elektronstrukturen och fragmentationsprocessen i CH3NCS vid enkel- och dubbeljonisation med hjälp av en magnetisk ...
 • Dynamics of Optically Levitated Microdumbbells 

  Lindahl, Ludvig; Furenäs, Sixten; Hainer, Tobias (2021-11-19)
  As light carries momentum, enough force can be applied to small particles from a vertical pointing laser to counteract the gravitational force it feels, thus levitating it in thin air. Oblong nanoparticles under these ...
 • Laser Photodetachment Threshold Spectroscopy on O−, Ag−, PdO− and AgO− 

  Anton, Krouthén (2020-08-20)
  The aim of this thesis is to investigate the possibility of using anionic oxides in selective laser photodetachment suppression of 107Ag in Accelerator Mass Spectrometry (AMS) studies of 107Pd. The thesis will also give ...
 • Studies on the spatial resolution in magnetoencephalography 

  Smits, Katja (2020-08-05)
  Functional neuroimaging is used in research and clinical settings to understand how the brain works when it is healthy and how to treat it when it is not. Magnetoencephalography (MEG) is a functional neuroimaging method ...
 • Detector reconstruction of gamma-rays 

  Halldestam, Peter; Hesse, Cody; Rinman, David (2020-07-03)
  The study of nuclear reactions through measuring emitted gamma-rays becomes convoluted due to complex interactions with the detector crystals, leading to cross-talk between neighbouring elements. To distinguish gamma-rays ...
 • Ai av Neurala Nätverk för Analys av innebandyspelare 

  Vu, Kevin; Warsame, Amina; Lindevall, Nicklas (2020-07-03)
  Inom detta kandidatarbetet har ett positioneringssystem utvecklats för att bestämma innebandyspelares hastighet samt position i realtid. Med hjälp av AI och kamera har vi uppmätt en persons hastighet som springer på en ...
 • Dubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotoner 

  Miniotaité, Ugné; Forsmalm, Emma; Forsmalm, Malin (2020-07-03)
  Detta arbete presenterar en studie om dubbeljonisation av molekylen allen vid absorption av högenergetiska fotoner. Vi undersöker i denna rapport valensdubbeljonisation och Augerprocesser hos allen. Syftet är att jämföra ...
 • How stable are molecular dianions? 

  Björnsson, Benjamin (2020-07-03)
  Since the discovery of fullerenes, the C60 molecule has attracted considerable attention because of its high level of symmetry and its ability to act as a platform for studying interacting electrons. It can be created ...
 • Excitation and Detection of Spinwaves with Light 

  Bergström, Hannes; Lundgren, Ossian; Rydbjer, Isac; Samuelsson, Mathias; Örtenberg Toftås, Mathias; Tornberg, Nils (2020-07-03)
  Spinwaves (SWs) are a collective excitation of the local spin moments in a magnetic ordered medium. Spinwaves can be excited electrically using microwave sources, direct currents, and by focused optical short pulses on ...
 • Enfoton-dubbeljonisation av isothiocyansyra 

  Cole, Daniel; Lundberg, Sven (2020-07-03)
  Isotiocyansyra, HNCS, en interstellärt intressant molekyl har studerats genom att använda flygtidsspektroskopi med en magnetisk flaska, där molekylen joniseras med enstaka fotoner med energier upp till 195 eV. En redogörelse ...

View more