GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59615

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59615_1.pdf465KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.
Other Titles: Mathematics anxiety from a teacher's perspective - A study on how teachers reason about and handle mathematical anxiety among pupils in lower and middle school.
Authors: Hertzberg Carling, Olivia
Issue Date: 8-Mar-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: HT18-2930-029-L3XA1A
Keywords: elev, föräldrar, lärarperspektiv, matematikångest, orsaker, självbild, ålder, åtgärder
Abstract: Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. Av intervjuerna gjordes en tematisk analys utifrån fyra aspekter, lärarnas beskrivning av begreppet “matematikångest”, matematikångestens utsträckning hos elever i låg- och mellanstadiet, faktorer som orsakar matematikångest och åtgärder mot mate... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59615
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011