GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

HUR HAR PRAKTISKA OCH TEORETISKA ASPEKTERNA AV ÄMNET SLÖJD SKRIVITS FRAM VID INFÖRANDET I UNDERVISNINGSPLANER OCH LÄROPLANER


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59086

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59086_1.pdf485KbAdobe PDF
View/Open
Title: HUR HAR PRAKTISKA OCH TEORETISKA ASPEKTERNA AV ÄMNET SLÖJD SKRIVITS FRAM VID INFÖRANDET I UNDERVISNINGSPLANER OCH LÄROPLANER
Authors: Herger, Linda-Marie
Issue Date: 12-Feb-2019
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
HT18 IPS PDA161:3
Keywords: Slöjd
teori
praktik
kunskapssyn
undervisningsplaner
läroplaner
betänkanden
förordning och proposition
Abstract: Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur slöjdämnet har skrivits fram i läroplaner och förarbeten med avseende på praktiskt- och teoretiskt ämnesinnehåll Teori: Läroplansteoretisk forskning med betoning på språkets performativa funktion i läroplanstexter. Metod: Diskursanalys, inspirerad av kritisk diskursanalys med tonvikt på diskursiv och social praktik Resultat: Resultatet visar att de förändringar som förekommit när det gäller praktiska- och teoretiska aspekter av slöj... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59086
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011