GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Att undervisa i multiplikation i grundskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54926

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54926_1.pdf622KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att undervisa i multiplikation i grundskolan
Other Titles: To teach multiplication in Primary School
Authors: Lind Petersson, Agnes
Issue Date: 11-Jan-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-034-L3XA1A
Keywords: Automatisera, multiplikationstabellen, digitala verktyg, varierad undervisning
Abstract: Denna studie är en kvalitativ studie som utförts med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sex olika lågstadielärare. Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på undervisningen om multiplikation. Utifrån syftet formulerades frågeställningarna ”Hur befäster elever sina kunskaper i multiplikation?” samt ”Upplever lärarna att eleverna kan lära sig att automatisera multiplikationstabellen med hjälp av digitala verktyg?”. För att analysera resultatet har jag använ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54926
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011