GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Knäckt läskoden, vad händer sen? -En kvalitativ studie om den fortsatta läsundervisningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54924

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54924_1.pdf955KbAdobe PDF
View/Open
Title: Knäckt läskoden, vad händer sen? -En kvalitativ studie om den fortsatta läsundervisningen
Other Titles: Am I done reading? -A qualitative study about how teachers keep working with the children´s reading skills
Authors: Johanna, Engelbrektsson
Issue Date: 11-Jan-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-016-L3XA1A
Keywords: Läsundervisning, läsutvecklande frågor, elevens högläsning
Abstract: Studiens syfte är att undersöka och förstå hur lärare lägger upp läsutvecklande undervisning efter att elever har knäckt läskoden. Via undervisningsobservationer och lärarintervjuer med fem medverkande lärare visar den kvalitativa studien att läsning är en social process, där det krävs en dialog för att utvecklas. Genom att undersöka vilka didaktiska strategier som urskiljs i den bedrivna läsundervisningen med fokus på läsutvecklande frågor, visar studien att den systematiska läsundervisningen f... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54924
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011